Over deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Je vindt ook
informatie over welke persoonsgegevens ik verwerk en wat ik ermee doe. En je leest welke
privacy rechten je hebt.
ViTamara verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de
aangeboden dienst en/of omdat je deze zelf verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Informatie die wordt verzameld in het kader van de coaching
Bankrekeningnummer
ViTamara verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens via de website verwerkt als je de informatie
voor het contact formulier invult. Bij het invullen van dit formulier wordt aangegeven welke
gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Het e-mailadres of het telefoonnummer is nodig
om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte
te stellen van diensten die interessant voor je kunnen zijn.
Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn
belastingaangifte.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten.
Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om je een persoonlijk leefstijladvies te kunnen
geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om
zogenaamde bijzondere persoonsgegevens van jou.
Voor afhandeling van je betaling.
ViTamara bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn
van twee jaar na het laatste consult of contact voor het persoonlijk dossier. Hierna worden
jouw gegevens vernietigd. Op jouw verzoek verwijder ik dit dossier na het laatste consult. De
wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval zal de voorgeschreven wettelijke
bewaartermijn aangehouden worden. Dit is het geval bij documenten die nog tot 7 jaar
aangeleverd dienen te worden wanneer de Belastingdienst hierom vraagt.
ViTamara verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
ViTamara gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt
je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitamaracoaching.nl.
Om misbruik te voorkomen kan ik je vragen om je te identificeren. Ik reageer zo snel mogelijk
en binnen vier weken op jouw verzoek.
ViTamara heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@vitamaracoaching.nl.
Mocht je er niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.